belediyemiz

Uzunköprü Belediyemiz'in Tarihçesi

     Bir Türk kenti olarak kurulan Uzunköprü’de, kuruluşundan itibaren 1839 Tanzimat dönemine kadar devlet belediye hizmetlerini üzerine almamıştır. Osmanlı döneminde, Türk ve müslüman toplumlarında bu işler, tamamen bireysel olarak kişiler tarafından yapılırdı, müslüman olmayan Rum ve Bulgar toplumlarının da Belediye işleri cemaatleri tarafından yapılıyordu.

     Tanzimattan sonra batı biçiminde belediyeler kurulması girişimleri yapıldı. İstanbul ve diğer büyük kentlerimizde bir takım denemelerden sonra, 1868 yılında (Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi) İl Genel Tüzüğü kabul edildi. Bu tüzüğün 7.bölümünde “Vali, mutasarrıf ve kaymakamlık merkezi olan her kent ve kasabada (Umur-ı Belediye) belediye işleri için bir belediye meclisi kurulacak ve bu meclis bir başkan ve altı üyeden oluşacaktır. Mühendis ve memleket doktoru meclisin doğal üyesidir.” denilmektedir.

     Bu tüzüğün kabul edilmesiyle Uzunköprü’de belediyenin ayni yılda kurulduğunu görüyoruz. 1871 Edirne Vilayeti Salnamesinde “Cisr-i Ergene (Uzunköprü) Kazası Meclis-i Daire-i Belediye” başlığı altında;

Başkan: Sadık Efendi
Üye: Hacı Süleyman Ağa
Üye: Mehmet Ali Ağa
Üye: Yanko Ağa
Üye: İstavri Ağa
Katip: Hafız Hasan Efendi.
Sandık Emini: Todoraki Ağa’dan oluşan ilk Belediye meclisi seçilerek, Uzunköprü’de Belediye Örgütü kurulmuş oldu.

     Bu örgütlenmede kasabanın nüfusuna göre yarısı Türk, diğer yarısının da Rum ve Bulgar azınlıklarından seçilmiş üyelerden oluştuğunu görüyoruz.

İLK BELEDİYE BİNASININ YAPILIŞI

     Uzunköprü’de, yan taraftaki resimde görülen belediye binası, kaymakam Mazhar Müfit (Kansu) Beyin ve Belediye Başkanı Hafız İsmail (Yayalar) efendinin öncülükleri ve halkın parasal yardımları ile 1905 yılında kurbanlar kesilerek temeli atıldı. Binanın yapımı ayni yıl tamamlandı. Padişah Abdülhamid’in hükümdarlık tahtına çıktığı 19 Ağustosta törenle hizmete açıldı.

     Kentin girişinde yer alan binanın zarif demir parmaklıklarla çevrili güzel bir bahçesi vardı. İki katlı ahşap, giriş balkonu üzerindeki tabelada “Umur-ı Belediye” yazısı vardı. Belediye dairesinin üstünde kurşun kubbeli bir saat kulesi ye bu kuleye büyük bir çalar saat takılmıştı.

     Bu saat kulesi ve çalar saatin bedeli olan 46 liranın yüz mecidiyesi, Çakmak çiftliği sahibi, Edirne eşrafından Hacı Emin Beyzade Ahmet bey tarafından, geri kalanı da kasaba halkınca sağlandı.  Ayrıca, belediye dairesi ön cephesine üç adet makineli fener, Edirne istasyonu binasından ve bir tane de, Uzunköprü komisyoncularınca, Almanya’dan getirtildi.

     1953 yılına gelindiğinde, bu tarihi binamız, belediye personelini alamaz duruma geldiğinden, belediye parkında yeni bir binanın yapılmasına girişildi.

 

 

 

     Böylece ilk belediye binasının yerine dönemin belediye başkanı Mustafa SOYKAN zamanında 1954 yılında belediyeye gelir getiren altı dükkanlı ve üstü sinema salonu olan, belediye binası yaptırıldı.

 

 

 

     Daha sonraki yıllarda bu bina da yetersiz kalınca dönemin belediye başkanı Ömer KULDAŞLI tarafından Anabacı caddesinde Tekel tarafından kullanılmakta olan tütün deposunun ( Reji ) yerine 1994-1996 yıllarında günümüzde kullanılan yapı inşa edildi.

BAŞKANLARIMIZ

Sadık Efendi 1868-1872
Hacı Şerif Ağa 1872-1875
Ömer Ağa 1875-1878
Ahmet Bey 1884-1887
Tecelli Efendi 1887-1894
Ahmet Bey 1894-1898
Hafız İsmail Efendi (Yayalar) 1898-1908
Hafız İbrahim Efendi 1908-1912
Hafız İsmail Efendi (Yayalar) 1913-1917
Mustafa Efendi (Yayalar) 1917-1920
1920-1922
Mustafa YAYALAR 1922-1942
Arif ÖLÇMEN 1942-1946
Kazım TANER 1946-1952
Ali SOFYALI 1952-1953
Zeki ENGİN 1953-1954
Mustafa YAYALAR 1954-1955
Mustafa SOYKAN 1955-1957
Hüseyin YİĞİT 1957-1959
Hüseyin ALFMAN 1959-1960
1960-1963
Ziya YAĞCI 1963-1967
Ahmet İNCEOĞLU 1967-1977
Seyfi ERBİL 1977-1980
1980-1984
İbrahim ÜZREK 1984-1989
Ahmet İNCEOĞLU 1989-1994
Ömer KULDAŞLI 1994-2004
Ercan ÇOBANOĞLU 2004-2009
Av.Enis İŞBİLEN 2009-2019
Özlem BECAN 2019-…….

Loading