ELEKTRİK

Uzunköprü'de Elektrik

Edirne’de Mehmet Şeref Aykut’un çıkardığı Trakya Paşaeli gazetesinin 15 Nisan 1919 tarihli sayısında, Uzunköprü’de Elektrik; başlığı altında şu haberi görüyoruz:
 “Uzunköprü’nün resmi binaları, belediye ve hükümet daireleri ile bir bölüm sokakları elektrikle aydınlatılmıştır. Latif (Görece) ağanın un fabrikasındaki elektrik dinamosundan kentin bir bölümü aydınlatıldığı gibi, bazı özel binalara da elektrik verilmektedir.” böylece Uzunköprü 1919 yılında elektrikle tanışmış oluyor.

Edirne İl Halk Kütüphanesindeki, Edirne yerel basınını izlediğimizde, on dokuz yıl sonra, 28/9/1938 tarih ve 780 sayılı Edirne Postası gazetesinde şu haber var:

“Uzunköprü Belediyesinin bina ve direkleri kendisine ait olmak üzere, Elektrik Fabrikasının kurulması, otuz bir bin liraya ihale edilmiştir. Fabrikaya ait aygıtlar gelmiş ve montajına başlanmıştır.”

Ayni gazetenin 2/11/1938 tarih ve 789 numaralı sayısında da, Uzunköprü elektriğe kavuştu başlığı altında “Kasabamızın yapılmakta olan elektrik tesisatı sona ermek üzeredir. Cumhuriyet Bayramında cereyan verilmiş ve sokaklar ampuller ile aydınlatılmıştır. Elektrik ışığına kavuşan halk yollara dökülerek sevinçlerini göstermişlerdir,”

Yine ayni gazetenin 24/12/1938 tarih 803 numaralı sayısında da “Belediye tarafından otuz küsur bin lira sarfı ile yaptırılmakta olan Elektrik tesisatının önemli bir bölümü tamamlanmış ve ışıklandırma başlamıştır. Montaj bütünü ile bitmiş, cadde ve sokak direkleri dikilmiş olup tel çekmesi de bitmek üzeredir.”

Uzunköprü’de elektrik tesisi 1938 yılında, makinesi tekerlek üzerinde, her yere çekilebilir lokomobil tarzında, Hava Kurumu yanındaki binada kuruldu.

12/9/1950 tarih ve 4 numaralı Yeni Edirne gazetesine göre, yer yer eskiyen sokak hatları ve direkleri değiştirilmiştir. Eski buharla çalışan lokomobil makina değiştirilerek, 180 beygir gücünde iki dizel grubu jeneratör monte edilmiştir. 1959 yılında Elektrik Fabrikası Kırkkavak yolunda günümüzdeki yerine taşındı. 1970 yılında da Türkiye Elektrik Kurumu Ambarlı santraline bağlandı.

Loading