değirmenler

Vakıf Değirmenleri

Sultan II.Murat’ın vakfettiği mülkler arasında iki değirmen de vardır.Vakfiyede şöyle geçmektedir ;

“Ergene suyu üzerinde dönen iki değirmenin tamamı vakıftandır.”
Böylece gerek imaretin,gerekse yeni kurulan Ergene kenti ve çevre köylerin un öğütme gereksinimlerini karşılayacak, dörder taşlı iki değirmeni kurdurmuştur. İşletilmesi imaret görevlilerince yapılmakta idi.Geliri tümüyle vakfa aitti.

İşte bu su değirmenleri köprünün biri sağında diğeri solunda ve nehirin yayalar köyü tarafındadır. Değirmende çalışan işçiler buraya askeri bölge olan Yayalar köyünden sonra çok yakın yer olan tahtalardan barakalar şeklinde yapılmış ve halk arasında “TAHTALI KÖY” veya DURALİ KÖY (Halk söyleyişiyle DOBRALİ KÖY) de kalmaktadırlar. Zamanla değirmencilerin kaldığı yer manasına “DEĞİRMENCİ” köy olarak anılmış ve cumhuriyetten sonra böyle tescil edilmiştir.

Loading