HÜKÜMET KONAĞI

Fotoğraf: 31.05.1939 Remzi TELYAZAN

Uzunköprümüzde hükümet konaklarının tarihçesi

Uzunköprü’de kaymakamlık örgütü kurulduktan sonra Şehsuvar bey mahallesinde, İpsala caddesinde 1868 yılında hükümet dairesi yapılmıştır.

Yapılışından yirmi yıl sonra, Rıza Efendi mahallesinde Eski Mahkeme sokakta bulunan ve 1888 yılında resmi çekilen mahkeme-i şer’iyye dairesine ait fotoğraf İstanbul Üniversitesi eski eserler Kütüphanesindeki albümden temin edilmiş ve saptanabilen en eski hükümet binası olarak bilinmektedir.

Kaymakamlığın personelini alamaz hale gelmesen bina Jandarma Dairesi olarak jandarmaya bırakılmıştır. 1900’lü yılların başlarında Hükümet Konağı olarak ise kervansaray kullanılmıştır.

1914 yılında Muradiye Mahallesi’nde eski Askerlik Şubesi, Hükümet Konağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu bina 1938 yılına kadar işlevini sürdürmüştür. (Fotoğraf Ali ÇITAK)

Günümüzde kullanılan Hükümet Konağı’nın yapılması için gerekli girişim ve hazırlıklar 6 Ekim 1937 tarihinde müteahhide ihale edilerek temellerinin atılmasıyla başlanmıştır. Yeni Hükümet Konağı 29 Ekim 1938 Cumhuriyet Bayramında hizmete açılmıştır.

BOA, ŞD, 2712 / 46 – 3
Cisr-i Ergene [Uzunköprü] Kazası’na bağlı tüm köylerin, inşa edilecek yeni hükümet konağı için, öşür vergisi nakliyesinden dolayı olan alacaklarını devlete bağışlamak istedikleri hakkında verdikleri dilekçe. 5 Temmuz 1896

 

BCA, 030.18.01.02.85.106.18
Uzunköprü hükümet konağı inşaatı hakkında, Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ onaylı Bakanlar Kurulu kararı. 24 Aralık 1938

Uzunköprü'de Görev Yapmış Kaymakamlarımız

01 – Ahmet Münir Efendi 1868 – 1872
02 – Hacı Hüseyin Efendi 1872 – 1873
03 – Hacı Hasan Efendi 1873 – 1874
04 – Sadık Efendi 1874 – 1875
05 – Şevket Efendi 1875 – 1876
06 – Hasan Şakir Efendi 1876 – 1877
07 – Hacı Hüseyin Efendi 1877 – 1878
08 – İbrahim Sadık Efendi 1878 – 1882
09 – Saffet Bey 1882 – 1885
10 – Ömer Şerif Bey 1885 – 1890
11 – Muharrem Bey 1890 – 1891
12 – Lütfi Efendi 1891 – 1892
13 – Muharrem Bey 1892 – 1894
14 – Abdullah Lütfi Bey 1894 – 1896
15 – Hurşit Bey 1896 – 1903
16 – Hüseyin Hüsnü Efendi 1903 – 1904
17 – Hurşit Bey 1904 – 1905
18 – Hüseyin Hüsnü Efendi 1905 – 1907
19 – Mazhar Müfit Bey 1907 – 1911
20 – Nusret Bey 1911 – 1912
21 – Yorgi Efendi (Bulgar İşgali) 1912 – 1913
22 – Nusret Bey 1913 – 1915
23 – Süleyman Sami Bey 1915 – 1917
24 – Hüseyin Fehmi Bey 1917 – 1920
25 – Rum Kökenli Birisi (Yunan İşgali) 1920 – 1922
26 – Reşit Bey 1922 – 1929
27 – Halit Hakkı Bey 1929 – 1932
28 – Kemal Bey (Özalp) 1932 – 1933
29 – Kemal Bey 1933 – 1935
30 – Nami Ünal 1935 – 1937
31 – Saadettin Ertur 1937 – 1939
32 – İlyas Bilgin 1939 – 1944
33 – Hakkı Uygur 1944 – 1946
34 – Mekki Keskin 1946 – 1948
35 – Yahya Eryetkin 1948 – 1950
36 – Remzi Emiroğlu 1950 – 1952
37 – Halil Tuncer 1952 – 1953
38 – Rüşte Erdemgil 1953 – 1954
39 – Necdet Enünlü 1954 – 1956
40 – A. Faruk Ülkü Er 1956 – 1958
41 – Faik Yücel 1958 – 1960
42 – Ömer Naci Sözer 1960 – 1961
43 – Sadi Karagöz 1961 – 1963
44 – M. Tahir Tortop 1963 – 1965
45 – A. Zihni Akın 1965 – 1966
46 – Cafer Eroğlu 1966 – 1970
47 – Karman Uğur 1970 – 1973
48 – Nuri Erdem 1973 – 1976
49 – Mustafa Gedik 1976 – 1980
50 – Muzaffer Güzeland 1980 – 1982
51 – Günalp Varol 1982 – 1984
52 – Ayhan Koç 1984 – 1989
53 – Ekrem Atalay 1989 -1994
54 – Nadi Kılıçaslan 1994 – 1997
55 – Ünal Yıldırım 1997 – 2000
56 – İrfan Balkanlıoğlu 2000 – 2005
57 – Mehmet Aydın 2005 – 2009
58 – Uğur Kolsuz 2009 – 2013
59 – Kemal Yıldız 2013 – 2018
60 – Muhittin Gürel 2018 – 2019
61 – Hakan Yavuz Erdoğan 2019 – 2022
62 – Onur KÖKÇÜ 2022 – Halen Görevde

Kaynak: T.C. Uzunköprü Kaymakamlığı internet sitesi.   “uzunkopru.gov.tr

Loading